CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2016

Novament ens trobem immersos a la campanya de la renda. A partir del 5 d’abril ja es podrà sol·licitar l’esborrany de la renda. L’any 2016 és un any que inclou novetats que s’han de tenir en compte per aprofitar la lletra petita de la llei, com són l’ampliació del percentatge de pèrdues patrimonials que es poden compensar amb els interessos. Les tarifes per al 2016 són les mateixes que per al 2015, tot i que una mala planificació pot implicar una major tributació. Recordar les novetat que es van introduir en el 2015, com la no tributació de guanys patrimonials si es reinverteixen en rentes vitalícies.

Les dates clau són les següent:

– 5 abril: inici campanya amb opció de presentar declaració renda i patrimoni de forma telemàtica

– 11 maig: inic declaración presencialment a les delegacions Hisenda

– 25 de juny: últim dia per a domiciliar

– 30 juny: últim dia de presentació Renda i Patrimoni