Economia


GESTIÓ EMPRESARIAL
VALORACIÓ D’EMPRESES
VALORACIÓ D’INVERSIONS
ESTUDIS VIABILITAT
ADQUISCIONS EMPRESES
FUSIONS, ESCISIONS
PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
PLANIFICACIÓ I TRAMITACIÓ HERÈNCIES
PROTOCOLS FAMILIARS