Mercantil

CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS
CONTRACTES MERCANTILS
COMPRAVENDA DE SOCIETATS
REGISTRE MARQUES I NOMS COMERCIALS
PROPIETAT INTEL·LECTUAL