QUI SOM

L’experiència en el sector de l’assessorament empresarial és un punt important a l’hora de prestar un bon servei. Però, com en qualsevol altre àmbit, la capacitat d’adaptar-se als canvis també és símptoma de professionalitat. Els canvis normatius que es produeixen tant en l’àmbit fiscal, mercantil o laboral, fa que la formació continua sigui essencial per oferir als nostres clients un servei de qualitat.

En un món globalitzat, però en el que cada estat manté la seva normativa en matèria fiscal i laboral, fa que la nostra vocació vagi encaminada a donar suport tant a l’empresa del nostre país que vol sortir a l’estranger, com a ajudar a canalitzar la inversió estrangera. Busquem la forma que els nostres clients trobin la situació fiscal, legal, laboral que millor s’adapti a les seves necessitats.

En qualsevol negoci els inicis són difícils, però si a més la burocràcia ens treu temps de la nostra activitat, encara ho és més. Per això, des de RUBIÓ Assessors oferim un programa per a professionals i petites empreses que vulguin iniciar una activitat per a acompanyar-los en aquests primers moments, i donar resposta a totes les seves necessitats.

 

També les persones físiques es veuen immerses en aquesta globalització. Els desplaçaments de persones a treballar a l’estranger per avançar en  la seva carrera professional també requereix d’una planificació que en molts casos no es té en compte. Però també, aquelles persones que tenen uns estalvis i volen iniciar una inversió a l’estrangera, tenen la necessitat de planificar i executar les seves decisions des de diferents punts de vista. Un suport que nosaltres oferim als nostres client buscant el millor rendiment però també buscant la seva tranquil·litat.

 

La combinació d’experiència, formació contínua i vocació global, fan que puguem oferir als nostres clients les solucions que millor s’adaptin a les seves necessitats. Necessitats actuals i futures, ja que una bona planificació inicial permet un mig i llarg termini més pròsper.