Fiscal-Comptable

 

TANCAMENT EXERCICI DE LES SOCIETATS
COMPTABILITAT D’EMPRESES
DECLARACIONS HISENDA D’EMPRESES, PROFESSIONALS I PARTICULARS
PLANIFICACIÓ FISCAL INTERNACIONAL
PLANIFICACIÓ FISCAL DE PATRIMONIS
PREUS DE TRANSFERÈNCIA
DECLARACIONS RENDA I PATRIMONI
SUPORT EN PROCEDIMENTS TRIBUTARIS, INSPECCIONS FISCALS